Productcodes

Jeugdhulpaanbieders declareren de hulp die zij leveren middels een productcode. Op deze pagina ziet u welk product bij welke productcode en categorie hoort. Op zoek naar oude codes of benamingen? Bekijk hier de was-wordt tabel in pdf of excel.

Naam inkoop 2018

Omschrijving

Productcode

Categorie

Eenheid

Tarief

V = vrijgevestigden
I = Instellingen

10 voor Toekomst

10 voor Toekomst is een gezinsondersteunings- en begeleidingsproject, waarbij gezinscoachespopup

45C10

45

Uur

€117.60

Basis Jeugd-GGZ

De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van (of hetpopup

54001

54

Uur

€89.50 V
€96.60 I

Begeleiding groep licht

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

41C01

41

Dagdeel (4 uur)

€115.87

Begeleiding groep zwaar

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

41C02

41

Dagdeel (4 uur)

€199.55

Begeleiding jonge moeders

Begeleiding voor aanstaande moeders en vrouwen met kinderen die depopup

45C11

45

Uur

€117.60

Behandeling Families First

Behandelen bij een crisissituatie van het (multi)probleemgezin en middels gerichtpopup

45C08

45

Uur

€106.80

Behandeling individueel

Het kind wordt individueel behandeld, gericht op het ontwikkelen enpopup

45A65

45

Uur

€111.60

Behandeling IOG

Behandeling Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling beoogt het aanleren van nieuwe vaardighedenpopup

45C07

45

Uur

€102.60

Behandeling Paramedisch

Het kind wordt individueel behandeld door een paramedicus. De behandelingpopup

45C03

45

Uur

€58.80

Behandeling Scheidingsproblematiek

Dit product is bedoeld voor gezinnen waarbij sprake is vanpopup

45C01

45

Stuks

€3,539.03

Beschikbaarheidscomponent crisisopname

Deze component is van toepassing wanneer er sprake is vanpopup

54008

54

Stuks

€361.54

Cliëntgebonden consult en advies

Door Cliëntgebonden consult en advies wordt aanvullende specifieke kennis enpopup

54C05

54

Uur

€94.20

Crisisopvang LVG (jeugd)

Crisisopvang maakt het mogelijk te voorzien in de zorg metpopup

46C01

46

Etmaal

€300.17

Dagactiviteit JLVG

Dagactiviteit JLVG is gericht op beheersing van gedragsproblematiek en voorkomingpopup

45C06

45

Dagdeel (4 uur)

€121.44

Dagbehandeling

Ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en/of sociaal emotionele vaardighedenpopup

41A03

41

Dagdeel (4 uur)

€91.64

Dagbesteding licht

Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbijpopup

41A22

41

Dagdeel (4 uur)

€55.91

Dagbesteding middel

Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijkepopup

41A23

41

Dagdeel (4 uur)

€66.29

Dagbesteding Zwaar

Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbijpopup

41A24

41

Dagdeel (4 uur)

€96.31

Deelprestatie Verblijf A

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54009

54

Etmaal

€112.16

Deelprestatie Verblijf B

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54010

54

Etmaal

€161.91

Deelprestatie Verblijf C

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54011

54

Etmaal

€231.40

Deelprestatie Verblijf D

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54012

54

Etmaal

€252.00

Deelprestatie Verblijf E

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54013

54

Etmaal

€312.84

Deelprestatie Verblijf F

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54014

54

Etmaal

€363.32

Deelprestatie Verblijf G

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54015

54

Etmaal

€509.13

Deelprestatie verblijf H

Dit verblijfsproduct is bedoeld voor GGZ patiënten met een zeerpopup

54C01

54

Etmaal

€441.88

Drie-milieuvoorzieningen

Een Drie-milieuvoorziening is bedoeld voor kinderen en jongeren met depopup

44C07

44

Etmaal

€267.18

Early intervention VG kind licht

Behandeling voor jonge kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking enpopup

45C12

45

Uur

€42.60

Early intervention VG kind midden

Behandeling voor jonge kinderen met een (zware) verstandelijke beperking enpopup

45C13

45

Uur

€55.20

Ernstige enkelvoudige dyslexiezorg Behandeling

Het individueel behandelen van jeugdigen die in het basisonderwijs kampenpopup

54C03

54

Uur

€73.04 V
€85.20 I

Ernstige enkelvoudige dyslexiezorg Diagnostiek

Het individueel behandelen van jeugdigen die in het basisonderwijs kampenpopup

54C02

54

Uur

€73.04 V
€87.00 I

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding bestaat uit hulp in de thuissituatie die zowel aanpopup

45C04

45

Uur

€68.86

Hoog-Specialistische Jeugd-GGZ

De inzet van dit product bestaat uit twee delen: diagnostiekpopup

54003

54

Uur

€111.60

Individuele begeleiding licht

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

45C02

45

Uur

€50.40

Individuele begeleiding middel

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

45C05

45

Uur

€68.40

Individuele begeleiding zwaar

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

45C09

45

Uur

€104.40

Individuele begeleiding: opvang dakloze jongeren

Het bieden van activiteiten specifiek gericht op de opvang vanpopup

44C05

44

Uur

€117.60

JeugdhulpPlus jonger dan 12 jaar

popup

43A64

43

Stuks

€387,94

JeugdhulpPlus: inspanningsgericht

popup

43A12

43

Etmaal

€344,94

Jeugdigen in RIBW’s

Dit product biedt begeleiding bij wonen, leren en het bestedenpopup

44C06

44

Etmaal

€127.53

JH1-A Ambulante specialistische jeugdhulp

Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A70

45

Uur

€151.80

JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp

Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A73

45

Uur

€159.60

JH2-B Specialistische jeugdhulp

Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A74

45

Uur

€200.40

JH2-C Specialistische groepshulp licht

Het kind ontvangt in een groep specialistische jeugdhulp voor problemenpopup

45A49

45

Uur

€17.40

JH2-D Specialistische groepshulp zwaar

Het kind ontvangt in een groep specialistische jeugdhulp voor problemenpopup

45A71

45

Uur

€45.60

JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp

Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A53

45

Uur

€270.60

JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij de zorgaanbieder

Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A57

45

Uur

€270.00

JH3-C Therapeutische groepsjeugdhulp

Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A54

45

Uur

€115.20

JH4 Jeugdhulp Crisis

Door de inzet van Jeugdhulp crisis worden de jeugdige enpopup

46A01

46

Uur

€175.20

Kindergeneeskunde ambulant middel

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B03

53

Stuks

€654.02

Kindergeneeskunde ambulant middel met activiteiten

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B05

53

Stuks

€1,053.45

Kindergeneeskunde ambulant middel zonder activiteiten

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B04

53

Stuks

€737.68

Kindergeneeskunde gedrag overig > 6 dagen

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B06

53

Stuks

€1352.85

Kindergeneeskunde gedrag overig licht ambulant

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B02

53

Stuks

€314.87

Kindergeneeskunde licht ambulant

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B01

53

Stuks

€267.39

Kortdurend verblijf licht

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind inpopup

44C01

44

Etmaal

€105.68

Kortdurend verblijf middel

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind inpopup

44C02

44

Etmaal

€241.33

Kortdurend verblijf zwaar

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind inpopup

44C03

44

Etmaal

€322.94

Opvang jonge moeders

Begeleiding voor aanstaande moeders en vrouwen met kinderen die depopup

43C05

43

Etmaal

€131.51

Persoonlijke verzorging

De jeugdige wordt op vaste momenten ondersteund bij activiteiten oppopup

40A04

40

Uur

€44.40

Pleegzorg

Door pleegzorg kan een jeugdige opgroeien in een gezinssituatie. Depopup

43A09

43

Etmaal

€39.72

Pleegzorg bijzondere kosten

popup

43C06

43

Etmaal

€1,66

Pleegzorg crisis

Door de inzet van pleegzorg crisis wordt de jeugdige diepopup

46A05

46

Etmaal

€58.45

Specialistische Jeugd-GGZ

De inzet van dit product bestaat uit twee delen: diagnostiekpopup

54002

54

Uur

€100.82V
€101.40I

Toeslag MFC

Een Multifunctioneel Centrum (MFC) verleent zorg aan kinderen en jongerenpopup

45A58

45

Etmaal

€30.50

Toeslag ZZP Observatie

Het doel van dit product is door middel van multidisciplinairepopup

45A59

45

Etmaal

€79.97

Toeslag ZZP VG&LG Verblijfscomponent

Het verblijfscomponent is een component voor huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, depopup

44A43

44

Etmaal

€50.33

Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd

Het doel van dit product is de gebruikelijke zorg tepopup

45A61

45

Etmaal

€18.86

Toeslag ZZP Woonzorg GHZ kind

Het doel van dit product is om de gebruikelijke zorgpopup

45A60

45

Etmaal

€30.50

Verblijf zonder overnachting

Er is geen klinisch verblijf met overnachting meer noodzakelijk, maarpopup

54007

54

Etmaal

€111.86

Vervoer per retourrit

Uitgangspunt is dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf verantwoordelijk zijn voor hetpopup

42A03

42

Stuks

€21.00

VF1 Dagbehandeling

Binnen VF1 Dagbehandeling wordt samen met de ouder(s)/opvoeder(s) de (mogelijke)popup

41A06

41

Uur

€27.00

VF2 Kamertraining

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een kamertrainingscentrum wordtpopup

44C04

44

Etmaal

€80.29

VF3 Behandelgroep gezinshuis licht

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een gezinshuis waarpopup

43A29

43

Etmaal

€97.92

VF4 Behandelgroep gezinshuis zwaar

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een gezinshuis waarpopup

43A31

43

Etmaal

€145.71

VF5 Behandelgroep fasehuis

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een fasehuis wordtpopup

43C01

43

Etmaal

€161.87

VF6 Behandelgroep

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een residentiële voorzieningpopup

43C02

43

Etmaal

€225.77

VF7 Behandelgroep zwaar

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een residentiele behandelgroeppopup

43C04

43

Etmaal

€248.90

VF8 Behandelgroep crisis

De behandelgroep crisis is voor kinderen die op het momentpopup

46C02

46

Etmaal

€250.55 V
€267.39 I

ZZP 1LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A53

43

Etmaal

€125.46

ZZP 2LVG incl. BH incl. DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A54

43

Etmaal

€205.85

ZZP 3LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A55

43

Etmaal

€258.41

ZZP 3VG excl BH excl DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

44A37

44

Etmaal

€113.59

ZZP 3VG incl. BH excl. DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A51

43

Etmaal

€135.45

ZZP 3VG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A52

43

Etmaal

€193.42

ZZP 4LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A56

43

Etmaal

€287.38

ZZP 5LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A57

43

Etmaal

€299.53