Productcodes

Jeugdhulpaanbieders declareren de hulp die zij leveren middels een productcode. Op deze pagina ziet u welk product bij welke productcode en categorie hoort en de tarieven per 1-1-2020. Op zoek naar oude codes of benamingen? Bekijk hier de was-wordt tabel in pdf of excel.

Naam Product

Omschrijving

Productcode

Categorie

Eenheid

Tarieven 2020

V = vrijgevestigden
I = Instellingen

10 voor Toekomst

10 voor Toekomst is een gezinsondersteunings- en begeleidingsproject, waarbij gezinscoachespopup

45C10

45

Uur

€123,60

Basis Jeugd-GGZ

De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van (of hetpopup

54001

54

Uur

€93,60V
€101,40I

Begeleiding groep licht

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

41C01

41

Dagdeel (4 uur)

€121,55

Begeleiding groep zwaar

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

41C02

41

Dagdeel (4 uur)

€209,33

Begeleiding jonge moeders

Begeleiding voor aanstaande moeders en vrouwen met kinderen die depopup

45C11

45

Uur

€123,60

Behandeling Families First

Behandelen bij een crisissituatie van het (multi)probleemgezin en middels gerichtpopup

45C08

45

Uur

€112,20

Behandeling individueel

Het kind wordt individueel behandeld, gericht op het ontwikkelen enpopup

45A65

45

Uur

€117,00

Behandeling IOG

Behandeling Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling beoogt het aanleren van nieuwe vaardighedenpopup

45C07

45

Uur

€107,40

Behandeling Paramedisch

Het kind wordt individueel behandeld door een paramedicus. De behandelingpopup

45C03

45

Uur

€61,80

Behandeling Scheidingsproblematiek

Dit product is bedoeld voor gezinnen waarbij sprake is vanpopup

45C01

45

Stuks

€3712,44

Beschikbaarheidscomponent crisisopname

Deze component is van toepassing wanneer er sprake is vanpopup

54008

54

Stuks

€379,26

Cliëntgebonden consult en advies

Door Cliëntgebonden consult en advies wordt aanvullende specifieke kennis enpopup

54C05

54

Uur

€99,00

Crisisopvang LVG (jeugd)

Crisisopvang maakt het mogelijk te voorzien in de zorg metpopup

46C01

46

Etmaal

€314,88

Dagactiviteit JLVG

Dagactiviteit JLVG is gericht op beheersing van gedragsproblematiek en voorkomingpopup

45C06

45

Dagdeel (4 uur)

€127,39

Dagbehandeling

Ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en/of sociaal emotionele vaardighedenpopup

41A03

41

Dagdeel (4 uur)

€96,13

Dagbesteding licht

Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbijpopup

41A22

41

Dagdeel (4 uur)

€58,65

Dagbesteding middel

Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijkepopup

41A23

41

Dagdeel (4 uur)

€69,54

Dagbesteding Zwaar

Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbijpopup

41A24

41

Dagdeel (4 uur)

€101,03

Deelprestatie Verblijf A

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54009

54

Etmaal

€117,66

Deelprestatie Verblijf B

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54010

54

Etmaal

€169,84

Deelprestatie Verblijf C

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54011

54

Etmaal

€242,74

Deelprestatie Verblijf D

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54012

54

Etmaal

€264,35

Deelprestatie Verblijf E

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54013

54

Etmaal

€328,17

Deelprestatie Verblijf F

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54014

54

Etmaal

€381,12

Deelprestatie Verblijf G

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor GGZ patiënten met eenpopup

54015

54

Etmaal

€534,08

Deelprestatie verblijf H

Dit verblijfsproduct is bedoeld voor GGZ patiënten met een zeerpopup

54C01

54

Etmaal

€463,53

Drie-milieuvoorzieningen

Een Drie-milieuvoorziening is bedoeld voor kinderen en jongeren met depopup

44C07

44

Etmaal

€159,24

Early intervention VG kind licht

Behandeling voor jonge kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking enpopup

45C12

45

Uur

€44,40

Early intervention VG kind midden

Behandeling voor jonge kinderen met een (zware) verstandelijke beperking enpopup

45C13

45

Uur

€58,20

Ernstige enkelvoudige dyslexiezorg Behandeling

Het individueel behandelen van jeugdigen die in het basisonderwijs kampenpopup

54C03

54

Uur

€76,80V
€89,40I

Ernstige enkelvoudige dyslexiezorg Diagnostiek

Het individueel behandelen van jeugdigen die in het basisonderwijs kampenpopup

54C02

54

Uur

€76,80V
€91,20I

Geïntegreerde Specialistische Jeugd-GGZ

De inzet van dit product bestaat uit twee delen: diagnostiekpopup

54004

54

Uur

€113,40

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding bestaat uit hulp in de thuissituatie die zowel aanpopup

45C04

45

Uur

€72,00

High Intensive Care

Deze verblijfsvorm is gericht op jeugdigen die zeer intensieve verzorgingpopup

54005

54

Etmaal

€650,00

Hoog-Specialistische Jeugd-GGZ

De inzet van dit product bestaat uit twee delen: diagnostiekpopup

54003

54

Uur

€117,00

Individuele begeleiding licht

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

45C02

45

Uur

€52,80

Individuele begeleiding middel

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

45C05

45

Uur

€72,00

Individuele begeleiding zwaar

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatiepopup

45C09

45

Uur

€109,80

Individuele begeleiding: opvang dakloze jongeren

Het bieden van activiteiten specifiek gericht op de opvang vanpopup

44C05

44

Uur

€123,60

JeugdhulpPlus jonger dan 12 jaar

popup

43A64

43

Etmaal

€406,95

JeugdhulpPlus: inspanningsgericht

popup

43A12

43

Etmaal

€361,84

Jeugdigen in RIBW’s

Dit product biedt begeleiding bij wonen, leren en het bestedenpopup

44C06

44

Etmaal

€133,78

JH1-A Ambulante specialistische jeugdhulp

Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A70

45

Uur

€159,00

JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp

Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A73

45

Uur

€167,40

JH2-B Specialistische jeugdhulp

Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A74

45

Uur

€210,00

JH2-C Specialistische groepshulp licht

Het kind ontvangt in een groep specialistische jeugdhulp voor problemenpopup

45A49

45

Uur

€18,00

JH2-D Specialistische groepshulp zwaar

Het kind ontvangt in een groep specialistische jeugdhulp voor problemenpopup

45A71

45

Uur

€48,00

JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp

Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A53

45

Uur

€283,80

JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij de zorgaanbieder

Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A57

45

Uur

€283,20

JH3-C Therapeutische groepsjeugdhulp

Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijnpopup

45A54

45

Uur

€120,60

JH4 Jeugdhulp Crisis

Door de inzet van Jeugdhulp crisis worden de jeugdige enpopup

46A01

46

Uur

€183,60

Kindergeneeskunde ambulant middel

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B03

53

Stuks

€686,07

Kindergeneeskunde ambulant middel met activiteiten

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B05

53

Stuks

€1105,07

Kindergeneeskunde ambulant middel zonder activiteiten

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B04

53

Stuks

€773,83

Kindergeneeskunde gedrag overig > 6 dagen

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B06

53

Stuks

€1419,14

Kindergeneeskunde gedrag overig licht ambulant

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B02

53

Stuks

€330,30

Kindergeneeskunde licht ambulant

Middels dit product kunnen kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentrapopup

53B01

53

Stuks

€280,49

Kortdurend verblijf licht

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind inpopup

44C01

44

Etmaal

€110,86

Kortdurend verblijf middel

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind inpopup

44C02

44

Etmaal

€253,16

Kortdurend verblijf zwaar

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind inpopup

44C03

44

Etmaal

€338,76

Opvang jonge moeders

Begeleiding voor aanstaande moeders en vrouwen met kinderen die depopup

43C05

43

Etmaal

€137,95

Persoonlijke verzorging

De jeugdige wordt op vaste momenten ondersteund bij activiteiten oppopup

40A04

40

Uur

€46,80

Pleegzorg

Door pleegzorg kan een jeugdige opgroeien in een gezinssituatie. Depopup

43A09

43

Etmaal

€41,67

Pleegzorg bijzondere kosten

popup

43C06

43

Etmaal

€1,74

Pleegzorg crisis

Door de inzet van pleegzorg crisis wordt de jeugdige diepopup

46A05

46

Etmaal

€61,31

Specialistische Jeugd-GGZ

De inzet van dit product bestaat uit twee delen: diagnostiekpopup

54002

54

Uur

€105,60V
€106,20I

Toeslag MFC

Een Multifunctioneel Centrum (MFC) verleent zorg aan kinderen en jongerenpopup

45A58

45

Etmaal

€31,99

Toeslag ZZP Observatie

Het doel van dit product is door middel van multidisciplinairepopup

45A59

45

Etmaal

€83,89

Toeslag ZZP VG&LG Verblijfscomponent

Het verblijfscomponent is een component voor huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, depopup

44A43

44

Etmaal

€52,80

Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd

Het doel van dit product is de gebruikelijke zorg tepopup

45A61

45

Etmaal

€19,78

Toeslag ZZP Woonzorg GHZ kind

Het doel van dit product is om de gebruikelijke zorgpopup

45A60

45

Etmaal

€31,99

Verblijf zonder overnachting

Er is geen klinisch verblijf met overnachting meer noodzakelijk, maarpopup

54007

54

Etmaal

€117,34

Vervoer per retourrit

Uitgangspunt is dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf verantwoordelijk zijn voor hetpopup

42A03

42

Stuks

€35,00

VF1 Dagbehandeling

Binnen VF1 Dagbehandeling wordt samen met de ouder(s)/opvoeder(s) de (mogelijke)popup

41A06

41

Uur

€28,20

VF2 Kamertraining

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een kamertrainingscentrum wordtpopup

44C04

44

Etmaal

€84,22

VF3 Behandelgroep gezinshuis licht

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een gezinshuis waarpopup

43A29

43

Etmaal

€102,72

VF4 Behandelgroep gezinshuis zwaar

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een gezinshuis waarpopup

43A31

43

Etmaal

€152,85

VF5 Behandelgroep fasehuis

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een fasehuis wordtpopup

43C01

43

Etmaal

€169,80

VF6 Behandelgroep

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een residentiële voorzieningpopup

43C02

43

Etmaal

€236,83

VF7 Behandelgroep zwaar

Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een residentiele behandelgroeppopup

43C04

43

Etmaal

€261,10

VF8 Behandelgroep crisis

De behandelgroep crisis is voor kinderen die op het momentpopup

46C02

46

Etmaal

€262,83

ZZP 1LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A53

43

Etmaal

€131,61

ZZP 2LVG incl. BH incl. DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A54

43

Etmaal

€215,94

ZZP 3LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A55

43

Etmaal

€271,07

ZZP 3VG excl BH excl DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

44A37

44

Etmaal

€119,16

ZZP 3VG incl. BH excl. DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A51

43

Etmaal

€142,09

ZZP 3VG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A52

43

Etmaal

€202,90

ZZP 4LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A56

43

Etmaal

€301,46

ZZP 5LVG incl.BH incl.DB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorgpopup

43A57

43

Etmaal

€314,21