VIGzorgt B.V.

VIGZorgt BV biedt VIG (Voorwaardelijke Interventie Gezinnen) aan. Een intensief gezinscoachingsprogramma waarbij altijd gewerkt wordt met een vorm van Drang & Dwang. Algemene doelstelling van VIG: Het gezin weer toegankelijk krijgen voor begeleiding/hulpverlening zonder drang & dwanginstrument. Niet, of in onvoldoende mate meewerken met VIG, heeft altijd consequenties voor het betreffende gezin. (melding bij JBT, raadsmelding, melding Veilig Thuis, of aanvraag machtiging UHP indien er reeds sprake is van een OTS.) Er wordt alleen maar gewerkt met gezinnen die niet meer toegankelijk zijn voor andere instellingen of waarbij interventies in het verleden niet geleid hebben tot resultaat. Er is altijd sprake van ernstige zorgen op minimaal 4 leefgebieden en zorgen betreffende de ontwikkeling van de kinderen. VIG kent slechts één contra-indicatie; Motivatie bij de cliënt. Indien een gezin gemotiveerd is voor begeleiding/hulpverlening is drang en dwang niet noodzakelijk en is de inzet van VIG (nog) niet noodzakelijk. VIG coaches pakken alle problemen op de verschillende leefgebieden aan en zijn het enige aanspreekpunt voor het gezin en externe partijen. VIG werkt uitsluitend outreachend en maakt dan ook geen gebruik van een kantoor. Coaches hebben een max. caseload van 5 gezinnen en zijn 24/7, 365 dagen per jaar bereikbaar.

VIGzorgt B.V.

Locatie

Walravenstraat 33

3074 NL

Rotterdam

Telefoon 31 102908999

info@vig-z.org

www.vig-z.org