Transparant, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Transparant is een samenwerkingsverband van psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, gedragsdeskundigen, psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, studiebegeleiders, een voedingsconsulent en een klinisch psycholinguïst. Ons doel is toegankelijke en goede geestelijke gezondheidszorg te bieden, zowel voor ouderen, volwassenen als voor kinderen, die aansluit op de zorgvraag. Tevens adviseren wij verwijzers, zoals huisartsen, bedrijfsartsen en andere werkers in de eerstelijn, in het behandel- en verwijsbeleid van hun patiënten. Wij werken met korte lijnen, zowel onderling als naar verwijzers, waarbij elk van ons werkt vanuit een eigen identiteit en specialisatie. Psychotherapeuthische, Psychiatrische en Ondersteunende zorg dicht bij huis.

Transparant, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Locatie

Rapenburg 26

2311 EW

Leiden

Telefoon 31 703030800

info@transparant-next.nl

www.transparant-leiden.nl