Swaenensteyn V.O.F.

Zorgboerderij/zorginstelling met WTZI-erkenning voor kinderen en jongeren/ jong volwassenen met gedragsproblematiek. We bieden begeleiding groep, begeleiding individueel en verblijf. Het doel is het kind/de jongere een veilige plek aan te bieden met succeservaringen en hierdoor de kans te vergroten om zo goed mogelijk te participeren in de maatschappij. Er wordt o.a. gewerkt aan het vergroten van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. De mogelijkheid bestaat om Sova-trainingen en/of rots- en watertraining te volgen. Voor kinderen/jongeren bij wie (tijdelijk) geen onderwijs mogelijk is, worden educatieve activiteiten aangeboden in overleg. De zorgboerderij/zorginstelling heeft o.a. de volgende personen in loondienst: Psychologen, Orthopedagoog/gedragswetenschapper, Sociaal pedagogisch hulpverleners, Pedagogen, Medewerkers Jeugdzorg. Er wordt samengewerkt met andere zorginstellingen zoals Curium, Jutters, Yulius, Horizon, kinderartsen, huisartsen, Groos mentaal beter, Opvoedpoli, Praktijk Parels, samenwerkingsverbanden en diverse andere verwijzers uit de regio. Ook maken wij deel uit als lid van de Jeugdtafel Meerpunt te Zoetermeer.

Swaenensteyn V.O.F.

Locatie

Voorweg 95

2391 AE

Hazerswoude-Dorp

Telefoon 31 620067047

zorgboerderijhazerswoude@gmail.com

www.zorgboerderijzoetermeer.nl