Stichting Yulius

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Autisme is expert in het bieden van hoogwaardige, specialistische diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen, die door complexe psychische en psychiatrische stoornissen zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Wij hanteren een multidisciplinaire werkwijze. Specialisten uit verschillende vakgebieden werken vanuit hun eigen deskundigheid nauw met elkaar samen om de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Er werken onder andere kinderpsychiaters, psychiatrisch verpleegkundigen, gezinstherapeuten, klinisch psychologen, systeemtherapeuten en orthopedagogen. Pedagogische, psychologische en psychiatrische vakgebieden worden gecombineerd ingezet. Met name de kennis over psychiatrische ziekten is een aanvulling op het werk van bijvoorbeeld het CJG en de jeugdzorg. Samen met de cliënt en de ouders wordt een behandelplan op maat opgesteld waarin het gehele systeem is betrokken (het gezin, de school en nauwe relaties). In de behandeling maken we gebruik van verschillende therapievormen die aansluiten bij de behandeldoelen van de cliënt, zoals gezinstherapie, farmacotherapie, gedragstherapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie, groepsgerichte behandeling, psycho- educatie, ouderbegeleiding en ook E- health modules.

Stichting Yulius

Locatie

Boerhaavelaan 2

2992 KZ

Barendrecht

Telefoon 31 884050600

info@yulius.nl

www.yulius.nl