Stichting Timon

Timon ondersteunt kinderen en jongeren bij problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid en biedt ouders hulp bij opvoedproblemen. Timon zet naast professionals ook vrijwilligers in, die de brug vormen naar het gewone leven. Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

Stichting Timon

Korte Parallelweg 221 , , Dordrecht

Stichting Timon

Locatie

Telefoon 0900 9008

toegang@timon.nl

www.timon.nl