Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep

‘s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke- en licht verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Wij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning en behandeling thuis of op school, tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. ’s Heerenloo is een specialistische aanbieder van zorg voor (jeugdige) mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Wij bieden consultatie en advies aan de eerste lijn en voeren specialistische zorg uit in de tweede lijn. Met het landelijk specialistische centrum Groot Emaus is ook de derde lijnszorg beschikbaar als dat nodig is waarmee zowel regionaal als bovenregionaal als ook landelijke zorg kan worden geboden (op en afschalen). De in te zetten begeleidings- en behandelinterventies zijn evidence based en opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en/of het landelijk kenniscentrum LVB/VOBC ’s Heeren Loo heeft een breed team van professionals en kan daarom alle doelgroepen met een verstandelijke beperking helpen. Waarbij de professionals in staat zijn om op te kunnen schalen of af te schalen afhankelijk van de vraag van de jeugdige. Binnen het werkgebied van de H10 gemeenten bieden we zowel zorg in de wijk als binnen ons prachtige zorgpark het Westhoek in Monster. Daarnaast biedt ’s Heeren Loo ook zorg vanuit specialistische afdelingen in het land die lokaal ingezet kunnen worden.

Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep

Locatie

Grafelijkheidsweg 82

3328 EM

Dordrecht

Telefoon 0800 3555555

info@sheerenloo.nl

www.sheerenloo.nl