Stichting Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen. We begeleiden en helpen bij (het voorkomen van) opgroei- en opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en veiligheidsproblemen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veiligheid en ontwikkeling zijn voor Kompaan en De Bocht centrale begrippen in haar hulpverlening. Dit zijn geen abstracte begrippen; dit zijn voorwaarden om als kind op school te kunnen functioneren, om als moeder verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om als vader je kind op te kunnen voeden met begrip en respect. Het is onomstotelijk bewezen dat eigenwaarde samenhangt met maatschappelijk meekunnen, met vriendjes maken, met meetellen. Kompaan en De Bocht is een unieke organisatie door het verbinden van de kennisgebieden jeugdhulp en de hulpverlening aan vrouwen en mannen in haar werkwijze. We zijn ook gewend om te werken met GGZ-problematiek of mensen met beperkingen. Verder kijken we naar en werken we integraal samen met alle gezinsleden (18+ en 18-) en kijken we van maatschappelijk functioneren tot trauma. Wij proberen samen met ouders en kinderen te werken aan écht betere kansen voor de huidige generatie en de volgende generatie. We kijken daarbij naar de mens in zijn of haar (gezins-)omgeving. We werken aan kracht en weerbaarheid en erkennen de speciale kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen. De hulpverlening van Kompaan en De Bocht is afgestemd op reële behoeften en wensen. Van cliënten. Onze hulpverlening concentreert zich op:
• moeilijkheden bij de ontwikkeling van een kind of jongere (gedragsproblemen, stil en teruggetrokken kinderen)
• kindermishandeling en verwaarlozing (ook bij vermoeden van of ongerustheid over)
• huiselijk geweld (psychisch en fysiek)
• eergerelateerde dreiging of geweld en radicalisering
• seksueel misbruik, sexting, loverboys/jeugdprostitutie
• jonge (tiener)moeders en hun kind(eren) in complexe situaties
• onveilige opvoedsituaties bijvoorbeeld door het onvermogen van ouders
• hulpverlening aan pleegkinderen en werven en begeleiden van pleeggezinnen
• opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen
• werken in de prostitutie (gedwongen of vrijwillig sekswerken)
• complexe scheidingen en omgangsbemiddeling
• trauma en hechting (na verwaarlozing, mishandeling of misbruik)

Stichting Kompaan en De Bocht

Locatie

Rillaersebaan 75

5053 EA

Goirle

Telefoon 31 135309400

Info@kompaanendebocht.nl

www.kompaanendebocht.nl