Stichting Kinderplein

Kinderplein is een zelfstandig behandelcentrum voor kinderen en adolescenten met leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen met 4 behandellocaties in Zuid-Holland en Zeeland. Kinderplein is een organisatie, die vanuit de kindergeneeskunde hoogwaardige jeugdzorg levert. De zorg betreft zowel psychische -als lichamelijke klachten en de combinatie van beide. De kinderartsen zijn verantwoordelijk regiebehandelaar en zien alle jeugdigen w.b. hulpvraag, hulpverleningsplan, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Afhankelijk van de soort en ernst van pathologie en het behandeldoel worden in samenspraak met de jeugdige en ouders de juiste zorgverleners ingezet die op de meest efficiënte manier het behandelresultaat kunnen behalen. We hebben alle benodigde competenties binnen de praktijk, waaronder kinderartsen, psychiater, psychologen, coaches/begeleiders, GGZ-verpleegkundige, logopedist, diëtist, EMDR-therapeut, medisch hypnotherapeut. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van 'onze jeugdigen'is ons doel en bestaansrecht.

Stichting Kinderplein

Locatie

Metroplein 88

3083 BB

Rotterdam

Telefoon 31 889723799

info@mcKinderplein.nl

www.mcKinderplein.nl