Stichting IMSZ Kinderpraktijk Zoetermeer

Kinderpraktijk Zoetermeer richt zich met name op
kinderen en jongeren met kinderpsychiatrische, leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. We
bieden geintegreerde zorg op maat aan kind en ouders. Er is intensieve samenwerking op de locatie met: logopedie, kinderfysiotherapie, therapie bij
stoornissen in sensorische informatieverwerking, kinderdiëtiste, jeugdhulp, specialistische GGZ,
narratieve taalteken therapie, remedial teaching, ABA training.

Stichting IMSZ Kinderpraktijk Zoetermeer

Locatie

Orfeoschouw 50

2726 JH

Zoetermeer

Telefoon 31 793434113

info@kinderpraktijkzoetermeer.nl

www.kinderpraktijkzoetermeer.nl