Stichting De Hoop

De Hoop ggz, divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren bij psychische en psychiatrische problematiek. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om angst- en dwangstoornissen, om stemmingswisselingen (zoals depressie, trauma, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling) en stoornissen in het autismespectrum.
Wanneer behandelgesprekken alleen niet voldoende zijn, kan een jeugdige ook voor een korte periode worden opgenomen in de jeugdkliniek in Dordrecht.

De Hoop KJP biedt ook begeleiding en behandeling van jeugdigen bij wie sprake is van een combinatie van psychische (psychiatrische) problematiek en verslavingsproblematiek (Dubbel Diagnose) – zowel ambulant als klinisch. De Hoop KJP biedt begeleiding en behandeling

Stichting De Hoop

Diergaardesingel 69b , 3014 AE , Rotterdam

Stichting De Hoop

Provincialeweg 70 , 3329 KP , Dordrecht

Stichting De Hoop

Locatie

Provincialeweg 70

3329 KP

Dordrecht

Telefoon 31 786111318

aanmeldingKJP@dehoop.org

www.dehoop.org