Stichting De Forensische Zorgspecialisten (De Waag)

De Waag draagt bij aan een veilige samenleving. Dit doen we door het bieden van ambulante forensische zorg aan cliënten van 12 jaar en ouder die grensoverschrijdend gedrag vertonen in combinatie met psychische problematiek. Ook kan problematisch middelengebruik aan de orde zijn. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Jeugd & Jongvolwassenen, Huiselijk Geweld (waaronder ook kindermishandeling en stalking), Agressie en Vermogen(sdelicten), en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Sommige mensen komen vrijwillig, anderen worden doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts of door politie of justitie. Bij de Waag staat veiligheid centraal. Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, oefenen van gewenste vaardigheden en het doorbreken van de negatieve spiraal in de communicatie tussen gezinsleden zijn doelstellingen voor iedere (jeugd)behandeling bij de Waag. Behandeling wordt zo veel mogelijk op maat geboden: intensief waar nodig, outreachend waar geïndiceerd en het stimuleren van eigen krachten waar mogelijk. Ons kleurrijke, gedreven en deskundige team hecht waarde aan systeemgericht werken, goede risicotaxatie en (psycho)diagnostiek bij het nader vormgeven van het behandelaanbod.

Stichting De Forensische Zorgspecialisten (De Waag)

Locatie

Casuariestraat 3

2511 VB

Den Haag

Telefoon 31 703115890

info@dewaagdenhaag.nl

www.dewaagnederland.nl