Prodeba B.V.

Prodeba is een organisatie die gespecialiseerd is in ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis (PSY) en bijkomende problematiek. Een voorwaarde voor de begeleiding vanuit Prodeba is dat er ontwikkelpotentieel is gezien de inzet gericht is op het aanleren, verbeteren en eigen maken van vaardigheden, benutten van competenties en integratie in de samenleving. Indien er sprake is van een (licht) verstandelijke beperking, wordt er in samenwerking met partners uit de gehandicaptenzorg een inschatting gemaakt welke zorg het meest passend is bij het kind en zijn of haar omgeving. Binnen de Jeugdwet hebben wij voornamelijk te maken met multi-probleem gezinnen waarin meerdere zorgpartijen (voornamelijk SGGZ) betrokken zijn. De problematiek doet zich veelal voor op meerdere leefgebieden en zorgdomeinen. De zorg kan variëren in duur (kort tot langdurig) en sterk wisselen qua intensiteit.

Prodeba B.V.

Locatie

Delftse Jaagpad 1 C

2324 AA

Leiden

Telefoon 31 715803695

info@prodeba.nl

www.prodeba.nl