Praktijk Tazelaar

Praktijk Tazelaar is een praktijk voor orthopedagogiek en GZ-psychologie voor jongeren en/of hun ouders (vanaf 10 jaar), voor volwassenen (alle leeftijden), als ook voor systeemgerichte begeleiding, zoals gezins- en relatietherapie. Er wordt zowel diagnostiek als behandeling gedaan. De psychische problemen zijn van velerlei aard en kunnen samenhangen met factoren in de persoon zelf, alsook met factoren en omstandigheden in de directe omgeving van de persoon. De behandelingsmethode voor de jongeren is flexibel, de problematiek kan vanuit meerdere invalshoeken benaderd worden. Er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld en een aanpak gekozen die aanspreekt. Bij jongeren worden ouders volgens duidelijke afspraken bij de begeleiding betrokken. De wachttijden zijn kort. Praktijk Tazelaar heeft een contract met 10 gemeenten in de regio Haaglanden gesloten. Dit betekent dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente.

Praktijk Tazelaar

Locatie

Bezuidenhoutseweg 464

2594 BE

Den Haag

Telefoon 31 703040595

info@praktijktazelaar.nl

www.praktijktazelaar.nl