Praktijk Parels

Praktijk Parels biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Er wordt diagnostiek verricht naar alle veelvoorkomende psychische stoornissen en behandeling geboden. Kenmerkend voor de praktijk is haar laagdrempelige en outreachende karakter. De hulp wordt bij voorkeur in de omgeving geboden waar de problematiek zich afspeelt, bijvoorbeeld thuis of op school. Essentieel is dat het hele systeem rondom het kind bij de zorg wordt betrokken.

Praktijk Parels

Locatie

Jacob van den Eyndestraat 73

2274 XA

Voorburg

Telefoon 31 653255502

info@praktijkparels.nl

www.praktijkparels.nl