Levéo Care B.V. (CareHouse)

CareHouse heeft ruim 14 jaar ervaring in ontwikkelingsgerichte begeleiding. We bieden een compleet begeleidingsaanbod voor kinderen (5 tot 12 jaar) en jongeren (12 tot 27 jaar) met een ontwikkelingsbeperking zoals autisme-verwante beperkingen, ADHD, Licht Verstandelijke Beperkingen (al dan niet co morbide) en hun gezin. Bij CareHouse werken we vanuit een praktische en resultaatgedreven insteek, positieve mensbenadering en onze overtuiging dat elk kind en gezin de mogelijkheid heeft om zonder professionele hulp op Eigen Kracht door het leven te gaan. Met onze mix van groeps- en individuele begeleiding, ontwikkelingsgerichte aanpak en sprekende resultaten vervullen wij in diverse regio’s een nicherol in de zorgketen. Deze aanpak spreekt aan bij zowel verwijzers, kinderen, jongeren en hun ouders en maakt dat zij in toenemende mate voor ons blijven kiezen. Jaarlijks begeleiden en behandelen wij ruim 500 volwassenen, 1500 kinderen, jongeren en gezinnen bij het versterken van de eigen kracht en het oplossen en/of leren omgaan met problemen waarmee we het geestelijk welbevinden versterken. Dit doen wij met gedreven en betrokken zorgprofessionals vanuit zelfsturende teams verspreid over 12 vestigingen. Wij hebben een AWBZ-erkenning en zijn HKZ-GGZ gecertificeerd.

Levéo Care B.V. (CareHouse)

Locatie

Calandstraat 12

2521 AG

Den Haag

Telefoon 31 881232660

ciap@carehouse.nl

www.carehouse.nl