Jan Arends B.V.

Jan Arends is een organisatie die begeleiding, training en opvang biedt, aan jongeren en volwassenen. Of je nu een psychiatrische en/of sociale beperking hebt, of in de gevangenis hebt gezeten. Of je verslaafd bent geweest of dakloos… voor ons ben je een burger als ieder ander. Je kunt dus gewoon meedoen in de maatschappij, op je eigen manier. Daar gaan we voor bij Jan Arends. Dat is waar we samen mee aan de slag gaan. We zijn er voor je. Het maakt niet uit wat: straatangst, je woonplek, sociale netwerk, of schulden… Samen met jou bepalen we het doel, dat we zo snel mogelijk gaan realiseren.
Bij Jan Arends doen we er alles aan om je te helpen de toekomst vol vertrouwen en zekerheid in te gaan. En weer zo snel mogelijk zelfstandig aan het sociale leven deel te nemen. Ja, je moet het uiteindelijk zelf doen. Maar met Jan Arends sta je er niet alleen voor! De kinderen en jongeren die Jan Arends begeleidt en behandelt, zijn meestal tussen de 6 en 18 jaar oud met een uitloop naar 23 jaar. Het gaat hier om jeugdigen met én zonder verstandelijke beperking, met of zonder psychiatrische problematiek, jeugdigen die mogelijk met politie en justitie in aanraking zijn geweest, die de vaardigheden missen om de dingen te doen die bij hun leeftijd passen en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Problemen die we ook veel tegenkomen zijn verslaving, schooluitval, overlast en multiproblematiek binnen het gezin.
We werken met de jeugdige aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn ontwikkeling en die aansluiten bij zijn of haar leeftijd. De ouders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken bij onze aanpak. De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van onze oplossingsgerichte methodiek. Dit doen we op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Zo hebben we recent My level up (www.mylevelup.nl) ontwikkeld en geïmplementeerd; een app voor kinderen en jongeren om via “gamification” te werken aan hun eigen zelfredzaamheid.
School / vrijetijd en of werk vormen een belangrijke doelstelling in onze aanpak, omdat wij zeker weten dat de jeugdige daarmee de kans heeft om zich te ontwikkelen en zijn eigen plek te vinden in de maatschappij. Naast de bezoeklocaties komen de jeugdcoaches van Jan Arends bij de client thuis.

Jan Arends B.V.

Calandstraat 12 , 2521 AG , Den Haag

Jan Arends B.V.

Locatie

Europaweg 151

2711 ER

Zoetermeer

Telefoon 31 88270 1200

bedrijfsbureau@janarends.nl

www.janarends.nl