Inzowijs B.V.

Het bieden van oplossingsgerichte begeleiding aan kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis, verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de thuissituatie, op school of in groepsverband

Inzowijs B.V.

Gabriel Metuzstraat 4 , 2316 AJ , Leiden

Inzowijs B.V.

Locatie

Hoofdstraat 1-3

2351 AA

Leiderdorp

Telefoon 31 715768637

info@inzowijs.nl

www.inzowijs.nl