Inzowijs B.V.

Het bieden van oplossingsgerichte begeleiding aan kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis, verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de thuissituatie, op school of in groepsverband

Inzowijs B.V.

Hoofdstraat 1-3 , 2351 AA , Leiderdorp

Inzowijs B.V.

Locatie

Gabriel Metuzstraat 4

2316 AJ

Leiden

Telefoon 31 717370401

info@inzowijs.nl

www.inzowijs.nl