Driestar educatief

Driestar educatief biedt op school directe hulp aan kinderen met leer (w.o. dyslexie) - en gedragsproblemen (zoals AD(H)D, ASS, depressie, rouw). Wij hebben gespecialiseerde orthopedagogen en (GZ-)psychologen in dienst met brede kennis van onderwijs en zorg. In samenwerking met de intern begeleider, het kind en zijn ouders stemmen we af welke speciale pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is. Bij Driestar educatief hebben we ook veel expertise op dyslexiegebied. Bij de behandeling van (ernstige) dyslexie werken wij met een behandelmethode die bewezen effectief is (ONL-methode). Daarnaast bieden wij cursussen om als school dyslexie-friendly te worden, kun je geschoold worden tot dyslexiespecialist en geven wij oudercursussen om ouders toe te rusten en zo hun kinderen nog beter te kunnen begeleiden.

Driestar educatief

Burgemeester Jamessingel 2 , 2803 PD , Gouda

Driestar educatief

Locatie

Burgemeester Jamessingel 2

2803 PD

Gouda

Telefoon 31 182540333

dyslexiemail@driestar-educatief.nl

www.driestar-educatief.nl