C.J. van Haersma Buma Kutsch Lojenga

Van Haersma Buma Orthopedagogiek is een kleine praktijk voor het doen van onderzoek en het geven van behandeling aan kinderen en jeugdigen. Onderzoek wordt gedaan aan de hand van de richtlijnen en met de hiervoor geëigende instrumenten. Bij onderzoek zal ook vaak een observatie op school gedaan worden en er wordt uitgebreid met de ouders gesproken. Vanuit het onderzoek worden altijd adviezen geformuleerd voor de aanpak van het probleem. Behandeling kan plaatsvinden voor zeer veel verschillende problemen zoals o.a.: angst, boosheid, bedplassen, echtscheiding ouders, ziekte ouder / kind / brusje, psycho educatie na diagnostiek voor ouders en kind of alleen voor het kind ( bv bij autisme of ADHD), behandeling van een trauma, begeleiding van een leerkracht op school, selectief mutisme, onderliggende problemen bij autisme of ADHD, begeleiding en behandeling bij de terugkeer naar school na schoolweigering op basis van angst, aanpak van faalangst.

C.J. van Haersma Buma Kutsch Lojenga

Locatie

Fonteynenburghlaan 5 C

2275 CX

Voorburg

Telefoon 31 626514953

cordula.buma@ziggo.nl

https://buma-orthopedagogiek.praktijkinfo.nl/