Buro Leerlingenhulp Lizette Scheer

BLH is gespecialiseerd in leerproblemen, (de daaruit voortvloeiende) gedrags-, en sociaal emotionele problematiek en (ontwikkel)stoornissen. Wij behandelen en diagnosticeren kinderen, leerlingen, jongeren en studenten en bieden ondersteuning en advies aan ouders, docenten en schoolleiders.

Buro Leerlingenhulp Lizette Scheer

Locatie

Phoenixstraat 66

2611 AM

Delft

Telefoon 31 654918849

delft@buroleerlingenhulp.nl

www.buroleerlingenhulp.nl