Axon Zorg B.V. (Sensa Zorg)

Sensa Zorg biedt diverse soorten hulpverlening aan onder één dak. Te weten: - Kraamzorg (Kraamzorg Anne NH) - Jeugd GGZ - Jeugdhulp - GGZ Volwassenen (Basis ggz) - Ambulante Ondersteuning - V&V - Participatie Sociale Wijkteams Amsterdam en Haarlem (OKT, SDT, CJG en Meerteams) - Pleegzorg - Verpleeghuis Sensa Zorg levert hulp aan met name multi problem cliënten. De problematiek varieert van een "simpele" opvoedproblematiek tot en met combinaties van diverse soorten problemen, zoals bijvoorbeeld: financiën, huiselijk geweld, sexueel misbuik, incest, verstandelijke beperking, psychische problemen tot en met verslaving. Veelal zijn het combinaties van bovenstaande problemen. Sensa Zorg biedt zorg aan een ieder, met als specialisatie de multiculturele doelgroep. De doelgroep is zeer divers hetgeen zich uitmond op het aanbod van de organisatie. Sensa Zorg speelt in op de culturele achtergrond van clienten en weet hiermee om te gaan. De laagdrempeligheid maakt o.a. dat Sensa Zorg openstaat voor alle culturen. Momenteel levert Sensa Zorg zorg/hulp aan cliënten met 35 verschillende achtergronden en heeft medewerkers met 19 verschillende achtergronden. Sensa Zorg bedient voornamelijk een doelgroep die "onzichtbaar" is, een doelgroep die pas in zicht komt bij bijvoorbeeld de jeugdreclassering, jeugdbescherming, specialistische ggz en/of pleegzorg. Door ze eerder in zicht te brengen ondersteunen/begeleiden wij de jeugdige voordat de problemen escaleren en dus in het duurdere segment van zorg terechtkomen. Sensa Zorg tracht hier zo innovatief mogelijk mee te zijn en zet daar waar nodig extra expertise in.

Axon Zorg B.V. (Sensa Zorg)

Locatie

De la Reyweg 164

2571 GG

Den Haag

Telefoon 31 852733263

info@sensazorg.nl

www.sensazorg.nl