Ad Astra

Ad Astra begeleidt kinderen, jongeren en hun gezinnen op weg naar zelfstandigheid. Ad Astra beschikt over veel expertise op het snijvlak van zorg en onderwijs. We begeleiden en behandelen kinderen en jongeren van 4 t/m 23 jaar waar veelal ontwikkelingsproblematiek speelt. Ad Astra heeft verschillende soorten van dienstverlening:

 

– Ad Astra heeft trainingslocaties voor zorg en onderwijs. Jongeren komen na schooltijd naar de trainingslocatie, waar het onderwijs op de rit wordt gehouden en tevens begeleiding en/of behandeling wordt geboden voor de problematiek die ertoe heeft geleid dat ze dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn. We begeleiden voornamelijk jongeren met internaliserende problematiek, AD(H)D en ASS.

 

– Ad Astra biedt onderwijs en zorg begeleiding aan voor thuiszitters uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit kan een tijdelijk traject zijn ter overbrugging naar een nieuwe school of een traject gericht op terugkeer op de huidige school. Tijdens dit traject ligt de focus naast het onderwijs op het leren van de vaardigheden die zij nodig hebben voor een succesvolle terugkeer.

 

– Ad Astra heeft Wendbare Teams. Dit zijn outreachende teams die flexibel inzetbaar zijn. We lopen mee zo lang en zo intensief als nodig is. Het Wendbaar Team komt op school, bij het gezin thuis of elders waar nodig is op de leefroute van een kind. De meeste behandelaren hebben een zorg- en onderwijs achtergrond waardoor er integraal op dit snijvlak gewerkt kan worden.

 

– Vanuit Praktijk Ad Astra wordt vraaggerichte diagnostiek en behandeling aangeboden vanuit de basis GGZ voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. We bieden ondersteuning bij gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Hierbij wordt er voor iedere jongere een eigen aanpak gezocht.

 

U kunt bij ons terecht voor hulp bij de volgende onderwerpen:

 

• Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
• Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
• Intelligentieonderzoek
• Angst
• Stemmingsstoornissen (Depressie)
• Negatief Zelfbeeld
• Emotieregulatie
• Dwang/tics

 

Doordat de verschillende teams intensief samenwerken kunnen er trajecten gecombineerd worden of kan er snel geschakeld worden indien een andere zorgvorm passender is.

Ad Astra

Prins Mauritsplein 28A , 2582 ND , Den Haag

Ad Astra

Jacob Leendert van Rijweg 44 , 2713 JA , Zoetermeer

Ad Astra

Locatie

Geestbrugkade 35

2281 CX

Rijswijk

Telefoon 070-5680881

info@adastra.nl

www.adastra.nl