Gemeenten

De gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer vormen samen de regio Haaglanden (de H10-gemeenten). Hier vindt u per gemeente informatie over de organisatie van de toegang tot jeugdhulp.

Leidschendam-Voorburg

Website
www.lv.nl/hulp-bij-opvoeden-en-opgroeien
Sociaal Servicepunt: onderdeel jeugd
https://sociaalservicepunt.nl/gebied/opvoeden-en-opgroeien/

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
KCC 14070
Aanmelding en advies: Leidschendam-Voorburg
Tel: 14070
Mail: jeugd@lv.nl

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Consulenten Jeugd bemannen de telefoon en beantwoorden de mails. Zowel professionals als ouders/verzorgers en jeugdigen kunnen zich melden. Dit melden kan telefonisch, via de mail of via het binnenlopen bij het gemeentekantoor of bij een van de Sociale Servicepunten.

 

Bij een hulpvraag volgt eerst een telefonische triage, waar advies gegeven kan worden of een aanmelding gedaan kan worden. Na een aanmelding kan een huisbezoek volgen. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt er de juiste hulp ingezet.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?

 

Inloop:
Gemeente kantoor:
Kon. Wilhelminalaan 2 te Leidschendam
Email: info@wijz.nl
Tel: 14070

Sociaal Servicepunt:
Tel: 070- 205.70.00
Email:info@sociaalservicepunt.nl

 

Inloop:
Wijk-dienstencentrum de Groene Loper
|2273 EV Voorburg

Brede school de Waterlelie
Prinsenhof 4, 2263 EV Leidschendam

Pijnacker-Nootdorp

Website
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/kernteams-spreekuren-en-hulpvragen.htm

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
In Pijnacker-Nootdorp zijn drie kernteams en één regieteam actief. De teams zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via 14015.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
De kernteams bestaan uit professionele hulpverleners met veel kennis en ervaring. De professionals in de teams kunnen verwijzen naar diverse vormen van zorg en ondersteuning, waaronder jeugdhulp. In veel gevallen bieden zij zelf ook ondersteuning. Iedere werkdag staat een van de medewerkers uit de teams klaar om u telefonisch te woord te staan. Belt u hiervoor het nummer 14015. Daarnaast is er een inloopspreekuur in elke kern:

 

Inloopspreekuren kernteams

Pijnacker: Gantellaan 13 maandag en woensdag 09:00 – 10.00 uur

Nootdorp: Dorpsstraat 77 dinsdag 09:00 – 10:00 uur

Delfgauw: De Kiezel Laan der Zeven Linden 175 donderdag 10:00 – 11:00 uur

Den Haag

Website
www.cjgdenhaag.nl

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
0800-2854070 of gezinscoaches@cjgdenhaag.nl of cjg.jgz@denhaag.nl

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Jeugdige en / of zijn of haar ouder(s) kunnen door langs te komen op een locatie, door een mail te sturen, of door te bellen met het CJG laten weten dat zij een vraag hebben, advies willen of hulp nodig hebben. Er zal in een eerste contact samen gekeken worden wat de mogelijkheden zijn en wat passend is.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
gezinscoaches@cjgdenhaag.nl 0800-2854070 CJG

 

Stadsdelen:

Centrum:
Paviljoensgracht 1, 2512 BL Den Haag

Escamp:
Laan van Wateringseveld 392, 2548 CJ Den Haag
Bentelostraat 51, 2545 NV Den Haag

Segbroek:
Hanenburglaan 339, 2565 GP Den Haag

Laak:
Thijssestraat 47, 2521 ZE Den Haag

Scheveningen:
Willem Lodewijklaan 16, 2517 JT Den Haag

Leidschenveen/ Ypenburg:
Harriet Freezerhof 199, 2492 JC Den Haag
Laan van Hoornwijck 152, 2497 DG Den Haag

Loosduinen:
Campanulastraat 21, 2555 DA Den Haag

Haagse Hout:
Carpentierstraat 54, 2595 HL Den Haag

Westland

Website
Algemene website van gemeente Westland: www.140174.nl
Directe link naar informatie over het Sociaal Kernteam: https://www.gemeentewestland.nl/zorg-en-ondersteuning/hulp-bij-zorgvragen/sociaal-kernteam-westland.html

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Website: www.140174.nl
Tel: 140174

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
De toegang tot jeugdhulp is georganiseerd via het klantcontactcentrum van gemeente Westland. Hier vindt vraagverduidelijking plaats en eventuele doorverwijzing naar het Sociaal Kernteam.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Bij gemeente Westland:
Telefoonnummer: 140174
E-mailadres: info@gemeentewestland.nl

Bezoekadres (op afspraak):
Verdilaan 7, 2671 VW, Naaldwijk
Postbus 150, 2670 AD, Naaldwijk

Delft

Website
www.delft.nl

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Bureaudienst team jeugd 14015 werkdagen van 9 -17 u

Bureaudienst Delft :  teamjeugd@delftsupport.nl
Administratie Delft : administratiejeugd@delftsupport.nl

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Onze gemeentelijke toegang jeugd heeft de volgende functies:

1. het geven van informatie en advies;
2. het verhelderen van de vraag en het desgewenst opstellen van een ondersteuningsplan;
3. het geven van lichte ondersteuning;
4. het toeleiden naar zwaardere ondersteuning en/of het inzetten van (specialistische) zorg, regievoering en casemanagement als hulp wordt ingezet

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Via 14015 contact met bureaudienst
Via website vraag stellen
Via website afspraak inplannen

Voorschoten

Website
www.cjgvoorschoten.nl

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Telefoon 088 – 654 93 80 Van 9 tot 17 uur bereikbaar

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Het CJG team is een samenwerkingsverband tussen verschillende kernpartners in het jeugd domein. Ouders, jongeren en professionals kunnen bij het CJG terecht. Iedere organisatie heeft ook zijn eigen loket.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
CJG Voorschoten Zwaluwweg 4 2251 MV Voorschoten

 

Inloop:
Algemeen Maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidzorg hebben inloopspreekuur.

 

Telefoon:
(088) 654 93 80 Mail: cjg@voorschoten.nl

Wassenaar

Website
www.cjgwassenaar.nl

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Telefoon 088 – 654 93 80 Van 9 tot 17 uur bereikbaar

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Het CJG team is een samenwerkingsverband tussen verschillende kernpartners in het jeugd domein. Ouders, jongeren en professionals kunnen bij het CJG terecht. Iedere organisatie heeft ook zijn eigen loket.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
CJG Wassenaar Rijksstraatweg 324a 2242 AB Wassenaar

 

Inloop:
Algemeen Maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidzorg hebben inloopspreekuur.

 

Telefoon:
(088) 654 93 80 Mail: cjg@wassenaar.nl

Rijswijk

Website
www.cjgrijswijk.nl

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
jeugdteam@rijswijk.nl of 070 – 219 6846

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Het jeugdteam is een samenwerkingsverband en is onderdeel van het CJG Rijswijk. In het jeugdteam werken de volgende expertises samen: jeugdgezondheidszorg , (jeugd) ggz, jeugd lvb, ambulante opvoedondersteuning, maatschappelijk werk en veiligheid. Het jeugdteam biedt ambulante jeugdhulp en is daarnaast de toegang tot de gespecialiseerde Jeugdhulp.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
CJG Rijswijk P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk
070 – 219 6846

Email algemeen: info@cjgrijswijk.nl
Email jeugdteam: jeugdteam@rijswijk.nl

Midden-Delfland

Website
https://www.middendelfland.nl/voor-inwoners/maatschappelijk-team_43167

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Telefoon (015) 380 41 11
Email maatschappelijkteam@middendelfland.nl

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Het Maatschappelijk Team is het loket voor al uw vragen op het gebied van jeugd- en opvoedhulp.

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Het Maatschappelijk Team is op werkdagen bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (015) 380 41 11. U kunt het Maatschappelijk Team ook mailen via maatschappelijkteam@middendelfland.nl. Het Maatschappelijk Team vindt u in het gemeentehuis in Schipluiden.

Zoetermeer

Website
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/opvoeden-en-opgroeien_47402/

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
De toeleiding naar jeugdhulp, voor jeugdige die dit nodig hebben, is in Zoetermeer vanuit een aantal ingangen georganiseerd:
a. via de jeugdartsen van de Jeugdgezondheidszorg;
b. via het schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs;
c. via de huisartsen en praktijkondersteuners jeugd (POH-jeugd) en
d. via het team Jeugd- en Gezinshulp (JGH).

Dit laatste team is ook verantwoordelijk voor de toekenning van PGB’s en Sociaal medische indicaties (SMI) en de toeleiding naar (semi- en) residentiële voorzieningen.

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Jeugdigen en gezinnen met vragen over opvoeden of opgroeien kunnen terecht bij het Meerpunt Inlooppunt, het Jongeren Informatie Punt (JIP) of één van bovengenoemde toegangspartners. Het Meerpunt Inlooppunt en het JIP zijn te vinden in Het Stadhuis-Forum, Stadhuisplein 1 Zoetermeer.

Meerpunt Inlooppunt
www.meerpunt.nl
WhatsApp: 06 25 707 731
Tel: 079 331 03 25
Mail: info@meerpunt.nl

Jongeren Informatie Punt (JIP)
www.jiphaaglanden.nl/jip-zoetermeer/
WhatsApp: 06 15 888 955
Tel: 070 205 35 00
Mail: info@jipzoetermeer.nl

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Het team Jeugd- en Gezinshulp is voor professionals bereikbaar via de bureaudienst.
Tel: 079 346 99 00
Mail: bureaudienst@zoetermeer.nl