Gecertificeerde Instellingen

Hier vindt u algemene informatie en contactgegevens van de gecertificeerde instellingen.

 

William Schrikker Stichting

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

 

De William Schrikker Stichting JB en JR is een gecertificeerde instelling voor het uitvoeren van maatregelen die door de rechter zijn opgelegd, indien de veiligheid of ontwikkeling van een kind in het geding is. Dit betreft zowel de uitvoering van activiteiten in het preventief justitieel kader als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.

 

De specifieke doelgroep van de stichting betreft kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Toegang verloopt via een rechterlijke uitspraak of na besluit van de jeugdbeschermingstafel. In de uitvoering van maatregelen werkt de WSS met een gezinsgerichte aanpak en in nauwe samenwerking met de jeugd- en wijkteams.

 

Neem voor ondersteuning contact op met het jeugd- of wijkteam in de eigen gemeente.

 

Contactgegevens:

Telefoon: 31 885260000

E-mail: Info@wsg.nu

Website: www.williamschrikkergroep.nl

Jeugdbescherming West

Jeugdbescherming west is een gecertificeerde instelling voor het uitvoeren van maatregelen die door de rechter zijn opgelegd, indien de veiligheid of ontwikkeling van een kind in het geding is. Dit betreft zowel de uitvoering van activiteiten in het preventief justitieel kader als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.Toegang verloopt via een rechterlijke uitspraak of na besluit van de jeugdbeschermingstafel. In de uitvoering van maatregelen werkt Jeugdbescherming west met een gezinsgerichte aanpak en in nauwe samenwerking met jeugd- en wijkteams.

Neem voor ondersteuning contact op met het jeugd- of wijkteam in de eigen gemeente.

 

Contactgegevens:

Neherkade 3054
2521 VX Den Haag

Telefoon: 31 703082999

Website: www.jeugdbeschermingwest.nl

 

Leger des Heils

Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

 

Het Leger des Heils JB en JR is een gecertificeerde instelling voor het uitvoeren van maatregelen die door de rechter zijn opgelegd, indien de veiligheid of ontwikkeling van een kind in het geding is. Dit betreft zowel de uitvoering van activiteiten in het preventief justitieel kader als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.

 

De specifieke doelgroep van de stichting betreft complexe multiproblem gezinnen, dak- en thuisloze jeugdigen en jeugdigen die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen. Toegang verloopt via een rechterlijke uitspraak of na besluit van de jeugdbeschermingstafel. In de uitvoering van maatregelen werkt het Leger met een gezinsgerichte aanpak en in nauwe samenwerking met de jeugd- en wijkteams.

 

Neem voor ondersteuning contact op met het jeugd- of wijkteam in de eigen gemeente.

 

Contactgegevens:

Website: www.legerdesheils.nl/ljr

Abraham van Stolkweg 140
3041 JA Rotterdam

Telefoon: 31 102381900

 

Briedis

Briedis een coöperatie van zelfstandige jeugdbeschermers. Briedis is gecertificeerd voor het uitvoeren van maatregelen voor de jeugdbescherming die door de rechter zijn opgelegd, indien de veiligheid of ontwikkeling van een kind in het geding is. Dit betreft zowel de uitvoering van activiteiten in het preventief justitieel kader als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling en voogdij.

 

Toegang verloopt via een rechterlijke uitspraak of na besluit van de jeugdbeschermingstafel. In de uitvoering van maatregelen werkt Briedis met een gezinsgerichte aanpak en in nauwe samenwerking met de jeugd- en wijkteams.

 

Contactgegevens:

Website: https://www.briedis.nl

Postbus 5145
2701 GC Zoetermeer

Telefoon: 085 – 13 01 655

welkom@briedis.nl